VELKOMMEN

Velkommen til Voldhøj kirke - en valgmenighed, der er en del af den danske folkekirke. Kirken ligger i den vestlige del af Struer

PRÆST LISBET LUNDIN JACOBSEN

Ørre Byvej 111, Ørre
7400 Herning
Tlf: 9713 6373
Mail: langfrom@mail.dk

Mandag er fridag

HJÆLPEPRÆST HENRIK SOMMER

GUDSTJENESTELISTE

PILGRIMSVANDRINGER

Vil du vide mere om pilgrimsvandringerne, kan du klikke her, så kan du læse hele folderen.

PILGRIMSVANDRING

PILGRIMSVANDRING

SENSOMMERTUR

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kære medlem af Voldhøj Valgmenighed!

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 6. september 2018 kl. 19.00

i Voldhøj Kirke.

 

Med følgende dagsorden:

  1. Renovering af kirken – bilag med beskrivelse udsendes senere
  2. Evt.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Poul-Erik Damgaard

Formand

SORGGRUPPE

VOLDHØJ KIRKES SALME: MED FJORDEN FOR ØJE

Voldhøj Kirkes jubilæumssalme, som er skrevet af Henning Toft Bro og illustreret af Anne Marie Johansen.
http://www.annemariejohansen.dk/