VELKOMMEN

Velkommen til Voldhøj kirke - en valgmenighed, der er en del af den danske folkekirke. Kirken ligger i den vestlige del af Struer

PRÆST LISBET LUNDIN JACOBSEN

Ørre Byvej 111, Ørre
7400 Herning
Tlf: 9713 6373
Mail: langfrom@mail.dk

Mandag er fridag

HJÆLPEPRÆST HENRIK SOMMER

GUDSTJENESTELISTE

SENSOMMERTUR

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kære medlem af Voldhøj Valgmenighed!

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 6. september 2018 kl. 19.00

i Voldhøj Kirke.

 

Med følgende dagsorden:

  1. Renovering af kirken – bilag med beskrivelse udsendes senere
  2. Evt.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Poul-Erik Damgaard

Formand

SORGGRUPPE

VOLDHØJ KIRKES SALME: MED FJORDEN FOR ØJE

Voldhøj Kirkes jubilæumssalme, som er skrevet af Henning Toft Bro og illustreret af Anne Marie Johansen.
http://www.annemariejohansen.dk/