Gudstjenester i Voldhøj kirke

Først og fremmest er der gudstjeneste i kirken. Normalt kl. 10, men i sommerperioden holdes nogle gudstjenester som morgengudstjenester, og nogle gange om året holder vi aftensang.

Aftensang tilrettelægges og afholdes af lægfolk. Oprindelig var det en nødløsning, når præsten holdt fri, men det er det ikke længere. Efterhånden er det blevet en meget spændende og vellidt form for gudstjeneste, hvor almindelige mennesker kan prøve kræfter med evangeliet, og menigheden kan få en anderledes oplevelse end i den vanlige højmesse.

Efter alle gudstjenester drikker vi kirkekaffe sammen, så der er lejlighed til at få hilst på hinanden. Ved nogle gudstjenester er der også kirkefrokost, hvor der er mulighed for en lidt længere samtale.

Ved alle gudstjenester medvirker frivillige med klokkeringning, uddeling af salmebøger, læsning af tekster i gudstjenesten og som kirkesanger. Organisterne (der er flere) er lønnede.

Der er mulighed for at blive hentet af kirkebil til alle arrangementer, herunder også gudstjenester. En liste over dem, der kører, ligger fremme i våben­huset.

Til at tilrettelægge arbejdet omkring gudstjenesterne er der nedsat et gudstjenesteudvalg og et ringerlaug.

31mar kl. 16:00

Gudstjeneste med band

v/ Lisbet Jacobsen

31mar kl. 16:00
07apr kl. 10:00

Maria Bebudelsesdag

v/ Lisbet Jacobsen

07apr kl. 10:00
10apr kl. 10:00

Hverdagsgudstjeneste

v/ Lisbet Jacobsen

10apr kl. 10:00